Materiale pentru revista CCD “Motivatii educationale”

Casa Corpului Didactic Gorj oferă cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar spaţiu editorial destinat publicării de materiale educaţionale, articole de specialitate, recenzii, în revista Motivaţii Educaţionale (ISSN 1584-0107). Structura orientativă a revistei include domenii precum:

 • identitate culturală în contextul globalizării;
 • perspective ale învăţământului românesc;
 • comunicări ştiinţifice, didactica modernă;
 • management educaţional, noutăţi editoriale;
 • caleidoscop.

Cei interesaţi de colaborare pot transmite articolele pe adresa de e-mail revista@ccdgorj.ro

Materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerinţe:

 • textul tehnoredactat Microsoft Word, dimensiune pagină A4, font Arial, dimensiune font 12, spațiat la 1,5 rânduri, va avea maxim 2 pagini;
 • titlul va fi urmat de prenumele şi numele autorului (cu indicarea profesiei)  şi de unitatea de învăţământ în care funcţionează (Ex.: Prof. Alexandru Popescu, Colegiul Naţional “Spiru Haret”, Târgu-Jiu);
 • textul va fi tehnoredactat cu diacritice;
 • citatele vor fi evidenţiate corespunzător, iar sursele bibliografice şi siteografice utilizate vor fi precizate la finalul materialului;
 • se va preciza domeniul căruia i se circumscrie materialul;
 • fişierul va fi salvat în format electronic cu denumirea: Titlu articol_prenume şi nume.

  Colectivul de redacție al CCD Gorj își rezervă dreptul de a selecta materialele ce vor fi tipărite.

 

Va multumim pentru colaborare!

 

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj