Inscriere cursuri acreditate – septembrie 2018

Casa Corpului Didactic Gorj organizează în parteneriat cu Asociația EGOMUNDI Călărași derularea programelor de formare acreditate:

Domeniul: Management educațional

  1. Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar(30 CPT)
  2. ”Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar” (30 CPT).

Taxa de participare: 850 lei

Domeniul: Proiectare curriculară

1.  ”Metodica predării – învățării- evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar” ( 30 CPT)

                                                                 Taxa de participare: 400 lei

  • Cadrele didactice interesate pot obține informații cu privire la condițiile de participare și la calendarul activităților de formare la sediul CCD Gorj, tel. 0253240888.

Monica SUCIU

Profesor metodist CCD Gorj