Activitate metodica

Activitatea metodică a  bibliotecarilor şcolari / responsabili CDI cu tema   ,, Biblioteca    loc special pentru lectură şi creaţie’’, se va desfăşura  la Şcoala Gimnazială ,, Antonie Mogoş’’  Ceauru  pe data de 08.05.2017, ora 09.30.

Alina FIRAN

Bibliotecar CCD Gorj