Activitate metodica

Activitatea metodică a  bibliotecarilor şcolari / responsabili CDI cu tema   ,, Biblioteca    loc special pentru lectură şi creaţie’’, se va desfăşura  la Şcoala Gimnazială ,, Antonie Mogoş’’  Ceauru  pe data de 08.05.2017, ora 09.30.