CONCURS NAȚIONAL “SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS” ediția a IV-a, 5 mai 2017

Concursul face parte din oferta Casei Corpului Didactic Cluj şi este aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin adresa nr. 46761/21.11.2016.
Tema ediţiei: crearea unui mediu educaţional în contextul provocărilor contemporane ale impactului activităţilor antropice asupra mediului înconjurător.
Data concursului: 05.05.2017, ora 10.00

Detalii:

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj