Festival – concurs „CDIdei în cărţi”

CCD Gorj,organizează, în calitate de partener al CCD Sibiu, faza județeană a Festivalului-concurs „CDIdei în cărți” ediția a III-a, 2017. Acest Festival-concurs este înscris în Calendarul Activităților Educative de la nivel Regional în anul 2017, cu Nota Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, nr. 6656 din 26.10.2016, la poziția 31.

Etapa finală a concursului va fi pe 1.06.2017, se va desfășura la Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu, va consta în prezentarea, în mod creativ (utilizând instrumente TIC sau un film), a produselor realizate de echipe de elevi coordonate de un cadru didactic expuse în cadrul unui stand organizat cu acestă ocazie.

Se vor acorda premii și diplome.

Pentru participarea la finală este necesară parcurgerea următoarelor etape:

1 Înscrierea unităților de învățământ la Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi”. Formular de înscriere unități

3.02- 24.02.2017

2 Inscrierea elevilor la Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi”. Formular de înscriere elevi

27.02- 19.03.2017

3 Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivelul unităţii de învăţământ

20.03-14.05.2017

4 Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivel judeţean

15.05 – 25.05.2017

5 Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” la nivel regional

1 iunie 2017

Informații suplimentare: Apel pentru înscrierea la Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” ediția a III-a; site-ul proiectului Festivalul-concurs „CDIdei în cărţi” 2017, https://cdidei.wordpress.com/; site-ul CCD Gorj http://www.ccdgorj.ro 

Coordonator la nivelul județului GORJ: Gabriela Gorun – profesor metodist CCD Gorj, ggorunccd@gmail.com

Gabriela GORUN

Profesor metodist CCD Gorj