Inscriere la programe acreditate

În atenţia Doamnelor/Domnilor Directori şi a Responsabilului cu dezvoltarea profesională

 Casa Corpului Didactic Gorj organizează în perioada 27.09.2016 – 03.10.2016 înscrieri pentru următoarele programe de formare acreditate:

 1. Performanță și calitate în activitatea didactică (89 ore, 22credite profesionale transferabile)

2. Strategii interactive în context educațional modern (72 ore, 18 credite profesionale transferabile)

3. Predarea – învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ – acțional (50 ore, 12 credite profesionale transferabile)

4. Evaluare pentru evoluția în carieră (120 ore, 30 credite profesionale transferabile).

Cursurile sunt oferite gratuit pentru câte o grupă (25 cursanți) în limita bugetului disponibil.

Se pot înscrie doar cadrele didactice care nu au acumulat 90 de credite profesionale transferabile conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale.

Dosarul de înscriere va conține:

  1. Formular individual de înscriere și avizul unității – Anexa 1
  2. Copie după CI/BI;
  3. Copie după actul de studiu din care rezultă specializarea în baza căruia este încadrat la unitatea unde funcționează;
  4. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
  5. Copie după certificatul de naştere
  6. Adeverință de încadrare de la unitatea școlară - Anexa 2
  7. Declarație pe proprie răspundere –  Anexa 3

Depunerea dosarelor se face  zilnic între orele 10 – 14 la sediul CCD Gorj.

 Pentru programul Evaluare pentru evoluția în carieră selecția se va realiza conform adresei MECȘ nr. 1055/DGMRS/17.05.2015 și sunt valabile doar dosarele de înscriere depuse la secretariatul IȘJ Gorj în perioada 15.06.2016 – 20.06.2016 care vor fi completate cu:

  • Avizul unității de învățământ – Anexa 4
  • Declarația pe proprie răspundere –  Anexa 3

 

Gabriela GORUN

Profesor metodist CCD Gorj