Constituire corp de experti in evaluare

Referitor la constituirea în județul Gorj a unui corp de experți în evaluare din învățământul preuniversitar pentru evaluarea lucrărilor scrise ale cadrelor didactice care participă la concursurile profesionale (titularizare și definitivat)

Vă informăm că în perioada 15 – 20 iunie 2016 se fac înscrieri la programul de formare continuă acreditat Evaluare pentru evoluția în cariera didactică (120 ore, 30 credite profesionale transferabile).

Înscrierea constă în depunerea la secretariatul ISJ Gorj, în perioada mai sus menționată, a unui dosar care să conțină următoarele documente:

  1. Formular individual de înscriere – Anexa 1
  2. Copie după CI/BI
  3. Copie după actul de studiu din care rezultă specializarea în baza căruia este încadrat la uniatea unde funcționează
  4. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
  5. Copie după certificatul de naştere
  6. Adeverință de încadrare de la unitatea școlară – Anexa 2

În baza înscrierilor, conform adresei MECȘ nr. 1055/DGMRS/17.05.2015, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, va realiza selecția cadrelor didactice care vor participa la programul de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare.

Rezultatele selecției/grupele de cursanți vor fi afișate pe pagina ISJ Gorj pe data de 23 iunie 2016, iar programul va fi organizat de CCD Gorj în perioada 27 iunie – 18 iulie 2016.

 

Descărcați:

Gabriela GORUN

Profesor metodist CCD Gorj