Activitate cultural-ştiinţifică

În atenţia bibliotecarilor şcolari,

În data de 12.04.2016 , începând cu ora 10.00, la Casa Corpului Didactic Gorj se va desfăşura activitatea cultural – ştiinţifică ,, Ziua bibliotecarului / Ziua mondială a cărţii şi dreptului de autor’’.
Scopul acestei activităţi constă în definirea rolului cărţii ca instrument indispensabil în proiectarea şi desfăşurarea demersului didactic, promovarea importanţei lecturii şi a rolului pe care acesta îl are în dezvoltarea personalităţi umane, implementarea ideii de dezvoltare durabilă în viaţa de zi cu zi ,conştientizarea rolului cărţii în societatea contemporană .
Este un bun prilej de a aduce un cald omagiu întregului personal de specialitate, întrucât bibliotecarul şi biblioteca sunt cele mai importante piese într-o societate informaţională, conştienţi fiind ca sintagma ,, informaţia înseamnă putere’’ nu este un simplu slogan.

Bibliotecar CCD Gorj
Firan Alina

Alina FIRAN

Bibliotecar CCD Gorj