Activitate metodica ”EFICIENTA SI CREATIVITATE IN ACTIVITATEA DOCUMENTARISTULUI”

In data de 09.02.2016, incepand cu ora 10, la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”se va desfasura activitatea metodica ”EFICIENTA SI CREATIVITATE IN ACTIVITATEA DOCUMENTARISTULUI”, la care vor participa profesorii documentaristi, responsabilii CDI, bibliotecarii scolari. Tematica activitatii răspunde nevoilor de profesionalizare  a responsabililor CDI /profesorilor documentarişti, bibliotecarilor şcolari pentru aplicarea strategiilor operaționale, inovatoare, menite să eficientizeze activitatea didactică și educativă în spaţiul infodocumentar.

Simona DIJMARESCU

Profesor metodist CCD Gorj