Debut programe de formare ,,Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe” și ,,Managementul clasei”

Stimați colegi,
Programele de formare continuă ,,Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe” și ,,Managementul clasei”, acreditate prin OMECTS 6546.12.12.2011, se vor desfășura în perioada 31 octombrie 2015 – 28 noiembrie 2015 la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu, începând cu ora 9.00. Participă cadrele didactice din învățământul preuniversitar înscrise la aceste programe.

POPOVICI Laurentiu

Profesor metodist CCD Gorj