Strategia Anticoruptie in educatie

Casa Corpului Didactic Gorj derulează, în zilele de 16, 17 si 23 mai 2015, la sediul CCD Gorj programul de formare ”Prevenirea fenomenului de coruptie în mediul educational”, program inclus in oferta de formare continua a CCD Gorj pentru anul scolar 2014 – 2015, conform adresei MEN nr. 56937 / 14.11.2014.

Pentru atingerea obiectivelor prevazute in Strategia Anticoruptie este necesara participarea dnei/dlui director/director adjunct.

Vizualizati detalii privind derularea  programului Prevenirea fenomenului anticoruptie in mediul educational

Monica SUCIU

Profesor metodist CCD Gorj