Selectie formatori CCD 2014

In vederea elaborarii Ofertei de formare pentru anul scolar 2014-2015, Casa Corpului Didactic Gorj organizeaza, in perioada 01 – 05 septembrie 2014, selectia de formatori si programe de formare, la care sunt invitate sa participe cadrele didactice din invatamantul preuniversitar gorjean. In acest sens, puteti descarca documente informative referitoare la conditii de inscriere, tematica, procedura, calendar, precum Si la curriculumul programului (aceste documente au fost transmise pe adresa de e-mail a unitatilor scolare din judet).

Adresa CCD Gorj

CCD Gorj anunta procesul de selectie a formatorilor pentru Oferta programelor de formare destinata cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in anul Scolar 2014-2015. Propunerile de programe vor fi elaborate respectand prevederile Legii educatiei nr.1/2011, Ordinul nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, Ordinul nr. 5.554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare Si functionare a casei corpului didactic si se vor incadra In urmatoarele domenii educationale:

- Didactica specialitatii

-  Management educational/institutional

-Management de proiect

- TIC Si utilizarea calculatorului

- Tehnici documentare In CDI

- educatie pentru drepturile omului

- educatie pentru protectia mediului

- educatie pentru egalitate de Sanse

-  educatie antreprenoriala

- Programe destinate educatiei adultilor (parinti, tineri, rromi din zonele defavorizate si altor grupuri tinta din comunitatea locala)

 

Perioada de Inscriere: 1.09.2014 – 5.09.2014

Persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- studii universitare cu diploma de licenta si/sau master;

- cel putin gradul didactic II in invatamant/titlul stiintific de doctor in disciplina predata;

-  detine competente in domeniul tematic al programului de formare;

-  detine un certificat de formator recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale;

-  are o vechime In invatamant de minimum 6 ani;

-  sa posede calitati de comunicare interpersonala;

-  sa posede cunostinte peste nivelul mediu de operare PC ( procesare de text, calcul tabelar internet);

-  sa aiba spirit creativ.

 

PROCEDURA SI CALENDARUL DE SELECTIE A FORMATORILOR

  1. Candidatii vor depune la secretariatul CCD Gorj, dosarul de inscriere ce va cuprinde:

-  CV-ul In format Europass, cu indicarea functiei pentru care candideaza, datat si semnat de titular pe fiecare pagina;

- diploma de licenta;

-  Certificat de formator;

-  Certificat ultimul grad didactic;

- CI/BI, certificat casatorie unde este cazul;

-  Portofoliul personal care sa cuprinda dovezi referitoare la indeplinirea criteriilor de selectie (documente relevante in domeniul tematic al programului de formare)

Dosarul personal va fi depus la secretariatul CCD Gorj pana la data de 5.09.2014, ora 12.00, iar curiculumul programului (macheta din anexa 1) va fi transmis electronic pe adresa ccdgorj@hotmail.com pana la aceeasi data.

Anexa 1

Tema in care se incadreaza programul propus:

1. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului
Public tinta vizat
Justificare (necesitate, utilitate)
Durata:

Curriculum-ul programului

Competente vizate
Planificarea pe stagii/module tematice timp alocat

Denumire modul/tema

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

Calendarul programului
Modalitati de evaluare

2. RESURSE UMANE

Formatori / nivelul de pregatire

3. CRITERII ECONOMICE

Numar de cursanti planificati
Costuri estimate (pe categorii si surse de finantare)

Categorii de cheltuieli

Cost estimativ RON

Cheltuieli materiale
Cheltuieli – resursele umane
TOTAL
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
Coordonator program

 

 

Simona DIJMARESCU

Profesor metodist CCD Gorj