Revista CCD – Motivatii educationale

Dragi colegi,

Aveti posibilitatea sa publicati articole in revista Motivatii Educationale pentru sectiunile Educatie si societate, Invatamant preprimar, Invatamant primar, Noi perspective de  abordare a educatiei, Parteneriat educational, Valori spirituale, Documentare si informare, sectiuni ce fac parte integranta a revistei Casei Corpului Didactic Gorj, publicatie periodica de educatie, formare si opinie.

Conditiile necesare publicarii:

  • Fisierul word tehnoredactat cu diactritice, font de 12, Times New Roman, pe format A4, portret, cu margini 1,5 cm sus, 1,5 cm jos, 2,5 cm stanga, 1,5 cm dreapta;
  • Tansmiterea fisierului in format electronic pe suport magnetic - CD la sediul CCD Gorj – prof. Dijmarescu Simona;

 

 

Simona DIJMARESCU

Profesor metodist CCD Gorj