Derulare program de formare Administrare/utilizare REVISAL în unităţile şcolare

Grupă incompletă. Se mai primesc înscrieri la sediul CCD. Grup țintă: Angajați din instituțiile de învățământ cu atribuții concrete în întocmirea documentelor de personal; contabili care prestează servicii de completare și transmitere a registrului general de evidentă a salariaților.

Gabriela GORUN

Profesor metodist CCD Gorj