Cursuri de formare continuă acreditate – derulate în parteneriat

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ în baza parteneriatului de colaborare cu ASOCIATIA PROEURO-CONS,  furnizor de programe de formare continuă acreditate pentru sistemul românesc de învățământ, oferă cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2022-2023, următoarele categorii de programe de formare acreditate prin ordin de ministru:

Nr. crt. Denumirea programului Ordinul de acreditare Nr. ore /nr. CTP Taxa de participare
ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODISTI PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OM nr. 5670/18.12.2017 10 CPT/ 40 ore 300 lei
MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR SCOLARE   OM nr.  3937/ 19.04.2019 22 CPT/ 90 ore 370 lei
MANAGEMENT DE PROIECT OMEN nr. 3904/ 05.06.2018 15 CPT/ 60 ore 300 lei
COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE – PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ OMEN nr.  3937/ 19.04.2019 15 CPT/ 60 ore 300 lei
EDUCAȚIE MEDIA-ALFABETIZARE MEDIA PENTRU ȘCOALA ROMÂNEASCĂ OMEN nr. 4414/ 28.05.2020 15 CPT/ 60 ore 300 lei
ANTRENAREA TINERILOR PENTRU SUCCES. PROGRAM DE COACHING ÎN EDUCAȚIE OMEN nr. 4414/ 28.05.2020 15 CPT/ 60 ore 300 lei
EDUCATIE NON FORMALA PENTRU O SCOALA ALTFEL OMEN nr. 3189 /07.02.2020 15 CPT/ 60 ore 300 lei
LEADERSHIP SI MANAGEMENT IN ORGANIZATIILE SCOLARE OM nr.6285/ 22.12.2020 30 CPT/ 120 ore 420 lei
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ-PROVOCĂRI ȘI DILEME PENTRU O ȘCOALĂ A VIITORULUI OMEN nr. 3189/07.02.2020 15 CPT/ 60 ore 300 lei
EDUCATIE FINANCIARA PENTRU O SCOALA MODERNA OMEN nr. 5026 /10.08.2020 15 CPT/ 60 ore 300 lei
MARKETING EDUCATIONAL OMEN nr. 4925 /04.09.2018 15 CPT/ 60 ore 300 lei
DEZVOLTAREA COMPETENTELOR IN VEDEREA ASIGURARII UNUI MENTORAT DE CALITATE IN INVATAMANTUL PREUNVERSITAR OMEN nr. 4925/10.08.2020 15 CPT/ 60 ore 300 lei
DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DIGITALE TRANSDISCIPLINARE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OM nr. 6053 /23.11.2020 15 CPT/ 60 ore 300 lei
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL OMEN nr. 3738/27.04.2021 30 CPT/ 120 ore 420 lei
MEDIATOR ȘCOLAR-PROGRAM DE MEDIERE ÎN ȘCOALĂ OM nr. 3737/27.04.2021 15 CPT/ 60 ore 300 lei


Accesati aici detaliile privind participarea 

Accesați aici formularul de înscriere 

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj