Casa Corpului Didactic Gorj, la ceas de bilant

c_300_220_16777215_0___images_stories_articole_2013_07_19_inspectoratul_scolar.jpg

Strategia formarii si reformarii resurselor umane depinde doar de competenta si profesionalismul celor implicati in procesul acestei munci dar si a institutiilor care asigura formarea. Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, ca masura de modernizare a invatamantului, a reprezentat in ultimii ani o prioritate pentru M.E.N. si, implicit, pentru Casele corpului didactic, ca centre de formare si resurse educationale. Desi in Romania exista o traditie a formarii continue a cadrelor didactice, mediul educational actual, tendintele de crestere a calitatii invatamantului fac ca acestea sa fie insuficiente. Raspunzand unei astfel de necesitati, Casa Corpului Didactic Gorj reprezinta o oferta moderna si flexibila de pregatire care sa sustina si sa dezvolte profesionalismul autentic al cadrelor didactice.

Casa Corpului Didactic Gorj beneficiaza de un colectiv de cadre didactice atent selectionate, prin concurs, potrivit specificului institutiei si in concordanta cu nevoile de formare identificate ceea ce a asigurat continuitate, echilibru si eficienta in realizarea activitatilor propuse prin oferta educationala moderna si flexibila din acest an scolar. Sistemul de formare le-a permis cadrelor didactice din judetul Gorj sa se dezvolte potrivit noilor solicitari, cu atat mai mult, cu cat ele se afla intr-o pozitie cheie pentru a garanta calitatea invatarii pe tot parcursul vietii, pornind de la scoala. Pentru anul scolar 2012-2013, obiectivul major al C.C.D.Gorj a fost acela de a provoca schimbari conceptuale si practice in exercitarea profesiei didactice bazate pe asimilarea unui set de cunostinte si dezvoltarea competentelor structurate si fundamentate intr-un model profesional unitar, standardizat si recunoscut in spatiul national si european.,
si aceasta pentru ca este nevoie de o redimensionare a statutului profesional al profesiei didactice, de o reasezare a competentelor specifice profesiei iar formarea continua contribuie la un spor de profesionalizare pentru cariera didactica in vederea definitivarii profilului profesional al profesiei didactice. Proiectul de dezvoltare institutionala a Casei Corpului Didactic Gorj a respectat strategia si etapele demersului unui management de proiect si a prevazut formulari clare ale viziunii si misiunii acesteia si anume aceea de a promova inovatia si reforma in educatie. Totodata a vizat asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar, in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei.
In acord cu noile politici educationale, activitatile .C.C.D Gorj sunt extinse prin 10 filiale si 20 Centre de documentare si informare, care deservesc comunitatile locale in probleme de educatie a adultilor sustinute financiar de catre MEN, infiintate in judet, conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008;
Formarea continua a permis sa raspunda atat nevoilor personale, cat si a celor profesionale si organizationale.
Echipa manageriala a CCD Gorj si intregul colectiv au proiectat si coordonat programe de formare continua care sa sprijine atat cadrele didactice si directorii de scoala cat si personalul didactic auxiliar pentru a face fata provocarilor prin care trece sistemul educational actual.
Studiile de nevoi au avut ca obiectiv prioritar stabilirea serviciilor educationale cele mai adecvate, menite sa raspunda problemelor de ordin economic si social al comunitatilor si grupurilor sociale implicate in implementarea unor programe educationale calitative.
Astfel, oferta educationala din acest an scolar a cuprins atat cursuri de formare avizate de catre M.E.N. cat si cursuri derulate prin proiecte POSDRU cu finantare europeana:
- Didactica specialitatii
- Management educational-institutional
- Management de proiect
- Tic si utilizarea calculatorului
- Tehnici de documentare in CDI
- Educatie pentru drepturile omului
- Educatie pentru protectia mediului
- Educatie pentru egalitate de sanse
- Educatie antreprenoriala
- Activitati metodice, stiintifice si culturale
- Simpozioane
- Dezbateri, mese rotunde
Activitatile proiectate in acest an scolar au tinut cont de profesionalismul si competenta celor implicati, dar si de angajarea tuturor factorilor educationali si sociali. Printr-un dialog deschis si permanent, prin angajare puternica, am oferit programe de formare continua de inalta eficienta si performanta, pentru intregul personal din invatamantul preuniversitar din judetul nostru.
in acest sens, Casa Corpului Didactic Gorj, in colaborare directa cu Ministerul Educatiei Nationale, cu Consiliul Judetean, cu Inspectoratul scolar Judetean, cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Gorj cat si cu alti factori de educatie si cultura din judetul nostru a derulat actiuni care au promovat schimbul de experienta si ideile novatoare in domeniul educatiei dintre care putem aminti:
-  Festivalul National al sanselor Tale in scoli din Motru si Rovinari
- Campania impreuna sa intelegem autismul in parteneriat cu CJRAE Gorj si CSEI Tg-Jiu
- Organizarea Forumului Educational Magister in colaborare cu Editura Niculescu, Bucuresti
- Metode de facilitare in educatia non-formala in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj si unitati scolare din Craiova si Rovinari
- Simpozion transfrontalier  Punti de prietenie in parteneriat cu Institutul de stiinte ale Educatiei din Republica Moldova, raionul Floresti si unitati de invatamant din Motru
- Actiuni de voluntariat in parteneriat cu scoala Gimnaziala nr.1 Motru, Competente crescute pentru cadrele didactice scoala Gimnaziala Novaci, Grup scolar Industrial Baia de Fier si scoala Gimnaziala nr.1 Polovragi
- Schimb de bune practici in cadrul proiectului Comenius Regio  Methods of preventing students failure in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Nr 3 Rovinari si institutii de invatamant din Turcia
- Competente crescute pentru cadrele didactice
- Proiecte educationale pe diferite teme in parteneriat cu unitati din invatamantul prescolar, primar si gimnazial

 

Director CCD Gorj, Ileana Mitelea

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj