Legislatie RDP

 • Documente legislative în domeniul dezvoltării profesionale preluate de pe site-ul MECȘ
  • Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;
  • OMECTS  5561/2011 privind  Metodologia  formării continue a personalului din învățământul preuniversitar;
  • OMECTS  nr. 3129/2011 pentru modificarea si completarea  Metodologiei  privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr. 5561/2011;
  • OMECTS 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile
  • OMEN 3307/28.02.2013 privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic și a modelului fișei competențelor și a disciplinelor/temelor;
  • OMECTS 5.564/2011 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de acesșia;
  • OMEN 3130/01.02.2013 privind modificarea si completarea Anexei la OMECTS nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia;
  • OMEN 3129/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011;
  • OMEN 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011;