FORMULAR DE INSCRIERE LA CURSURILE AVIZATE

PENTRU ANUL SCOLAR 2019 - 2020

NUMELE *

PRENUMELE*

E-MAIL*

TELEFON*

MEDIUL *

Urban Rural

GRAD *

Grad did. I Grad did. II Definitivat Fara grad didactic

UNITATEA SCOLARA*

SPECIALIZAREA*

* campuri obligatorii

Program de pregatirea debutantilor in vederea sustinerii examenului national de definitivare in invatamant

Program de pregatire a cadrelor didactice incadrate cu statut de suplinitor in vederea participarii la sustinerea concursului national de ocupare a posturilor vacante

Aspecte curriculare si docimologice urmarite in cadrul inspectiilor de specialitate

Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice care participa la evaluarea lucrarilor scrise din cadrul examenului national de definitivare in invatamantul preuniversitar si a concursului national de ocupare a posturilor vacante

Pregatirea cadrelor didactice in vederea participarii in comisiile de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar

Eficienta in predare prin folosirea metodelor activ participative

Dinamica normei lingvistice

Didactica formarii competentelor

Modalitati de implementare a curriculumului pentru invatamant prescolar

Utilizarea calculatorului in studiul matematicii

Dezideratele profilului de formare al elevului la finalul ciclului primar

Documentele curriculare din perspectiva invatamantului primar

Evaluarea competentelor lingvistice

CLIL pentru invatamantul prescolar

Strategii de aplicare a curriculum-ului pentru educatie timpurie

Tendinte actuale in didactica prescolara din perspectiva achizitiei de competente

Invatarea stiintelor - abordari metodologice moderne

Elemente de creativitate didactica in predarea orei de religie

Strategii de obtinere, monitorizare si evaluare a progresului scolar

Strategii didactice inovative in predarea educatiei fizice si sportului

Strategii didactice pentru cresterea motivatiei si eficientizarea invatarii

Arte vizuale si abilitati practice prin proiecte tematice

Dezvoltarea comportamentelor cognitive la varsta prescolara

Dezvoltare organizationala in institutiile scolare

Managementul conflictelor in organizatiile scolare

Managementul organizational inovator

Managementul clasei de elevi

Managementul si administrarea resurselor in unitatile scolare

Dezvoltare profesionala continua

Rolul si functiile cadrului didactic in procesul educational

TIC in activitatea didactica

Integrarea tehnologiilor IT in procesul didactic

Pregatirea cadrelor didactice in vederea obtinerii Certificarii ECDL – Profil Didactic

Valente inovative in managementul activitatii didactice

Autoevaluarea institutionala prin aplicarea instrumentelor de asigurare a calitatii

Cultura drepturilor omului

Educatia pentru dezvoltare durabila

Teorie si interventie educationala la copiii cu autism

Strategii de asigurare a egalitatii de sanse in scoala

Managementul clasei incluzive

Rromii, identitatea asumata si identitate atribuita

Promovarea egalitatii de gen

Prevenirea fenomenului de coruptie in mediul educational

Consumul, abuzul si dependenta de droguri legale si ilegale la copii si adolescenti

Biblioteconomie – valori traditionale si moderne

Dialogul intercultural - element fundamental al convietirii sociale

Metode si concepte didactice inovatoare corelate cu educatia antreprenoriala

Media in procesul de predare-invatare-evaluare

Educatia parintilor - componenta a formarii personalitatii copilului

Activitatile de tip outdoor - modalitati de stimulare a interesului elevilor pentru invatare

Consiliere si orientare scolara

Interventie specifica in situatie de bullying

Educatie pentru viata sanatoasa

Curs de initiere in limba engleza

Tehnici computerizate moderne de comunicare specifice serviciului secretariat

Expert Website Design

Necesitatea implementarii standardelor de control intern managerial in unitatile de invatamant

Managementul achizitiilor publice

Dezvoltarea abilitatilor de viata la elevii interni

Inovatie si schimbare in spatiul infodocumentar

Satul romanesc, vremuri de alta data – Identitatea istorica a poporului roman

Competentele formatorului modern

Prin trimiterea acestui formular declar pe propria raspundere ca datele sunt corecte si imi dau acordul privind utilizarea electronica a acestora.