Programe de formare avizate 2016-2017

Casa Corpului Didactic Gorj, principalul furnizor de formare continua, al carui grup tinta il reprezinta cadrele didactice si didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar gorjean, are ca obiectiv principal organizarea activitatilor de formare continua, activitatilor cu caracter stiintific, metodic si cultural, in vederea eficientizarii procesului instructiv-educativ.

Proiectarea activitatilor cuprinse in OFERTA de FORMARE CONTINUA, elaborata pentru anul scolar 2016 / 2017,  a avut la baza diagnoza mediului intern/extern, analiza nevoilor de perfectionare / formare continua a personalului didactic si didactic auxiliar.

Descarcati/vizualizati forma scurta a Ofertei de Formare Continua  2016-2017 - programe avizate MENCS.

Vizualizati Adresa Nr. 46761/21.11.2016 privind avizarea ofertei de programe de formare propusa pentru anul scolar 2016-2017

Taxa de participare:

  • 12 ore – 40 lei
  • 16 ore – 50 lei
  • 24 ore – 75 lei