Informare cu privire la inițiativele dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul educației

Urmare adresei MEN nr. 1482/DGISSEP/ 12.06.2019 vă facem cunoscute cele mai recente iniţiative dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul educaţiei:

  1. Lansarea portalului educaţional pentru învăţare online -  https://www.coe.int/en/web/learning-resources/home
  2. Lansarea primului master class, primul curs online interactive – Old and new media and infox (fake news) organizat în perioada 16 septembrie – 18 octombrie 2019 - https://www.coe.int/en/web/learning-resources/master-classes
  3. Educaţie pentru cetăţenie democratică – ghid în limba engleză - https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/-/being-child-in-the-age-of-technology-difgital-cititzenship-education-handbook
  4. Ghidul privind abilităţile de utilizare a internetului - https://www.coe.int/en/web/children/internet-literacy-handbook
  5. Cadrul de referinţă al competenţelor pentru o cultură democratică-CRCCD -  https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture . Informaţii despre CRCCD, cât şi varianta în limba română se găsesc pe site-ul dezvoltat de Institutul Intercultural Timişoara -  https://ccd.intercultural.ro
  6. Campania Consiliului Europei „Free to speak-safe to learn” Democratic schools for all -  https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/home
  7. Campania Dosta! Materiale pentru implementarea campaniei -  https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/dosta-in-romania

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj