Program acreditat – 10 CPT

Casa Corpului  Didactic  Gorj în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj și în parteneriat cu Asociația Proeuro – Cons – instituție  autorizată de ANC,  va furniza cadrelor didactice programul de formare acreditat ”ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ”, având o durată de  40  ore și 10 CPT.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  • Cerere de înscriere;
  •  Copie după CI/BI şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  •  Copie după actul de studiu cu specialitatea (diplomă de bacalaureat, studii universitare, studii postuniversitare);
  •  Copie după certificatul de naştere;
  • Adeverință de încadrare de la unitatea școlară în care să se specifice funcția și specialitatea.

Depunerea dosarului la sediul CCD Gorj, în perioada 21.03.2016 – 31.03.2016, interval orar 10 -14.

Taxa: 250 lei

Descarcati aici CEREREA DE INSCRIERE

Valeria VILCEANU

Director Casa Corpului Didactic Gorj