Curs FORMATOR-cod COR 242401

Casa Corpului  Didactic  Gorj în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj și în parteneriat cu Asociația Proeuro – Cons – instituție  autorizată de ANC,   va furniza cadrelor didactice un program de formare profesională pentru ocupația de FORMATOR – cod COR 242401.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  • Cerere de înscriere;
  • Copie după CI/BI şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie după actul de studiu cu specialitatea (diplomă de bacalaureat, studii universitare, studii postuniversitare);
  • Copie după certificatul de naştere;
  • Adeverință de încadrare de la unitatea școlară în care să se specifice funcția și specialitatea.

Depunerea dosarului – la sediul CCD Gorj, în perioada 21.03.2016 – 31.03.2016, în intervalul orar 1000 - 1400

Taxa: 280 lei

Descarcati aici CEREREA DE ÎNSCRIERE

Valeria VILCEANU

Director Casa Corpului Didactic Gorj