ACTIVITĂȚI METODICE ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE

Venind în întâmpinarea nevoii permanente de cunoaştere, dezvoltare personală şi profesională, Casa Corpului Didactic Gorj vă oferă în acest an şcolar posibilitatea de a participa la activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale susţinute de cadre didactice cu renume în plan cultural național şi internaţional.

„Mari necunoscuţi ai culturii române”, activitate culturală susţinută de prof. univ. dr. Mihaela Albu, se integrează seriei de conferinţe ce răspund necesităţii completării informaţiei privind istoria literaturii şi culturii româneşti.

Proiectul se justifică având în vedere faptul că majoritatea volumelor de istorie a literaturii române nu cuprind nume şi fenomene importante desfăşurate de mari personalităţi româneşti în străinătate. Cu câteva excepţii general cunoscute, au trăit şi creat în cele mai diverse ţări de pe glob scriitori, artişti, oameni de ştiinţă de origine română care s-au impus în ţara respectivă (şi chiar universal), dar care nu sunt (re)cunoscuţi (încă pe deplin) la noi. O dovadă în acest sens este că, în programele elaborate pentru învăţământul preuniversitar, multe dintre aceste personalităţi lipsesc cu desăvârşire. Drept consecinţă, necesitatea abordării unor noi teme în plan literar-cultural se impune pentru a satisface nevoile de cuprindere cât mai amplă a fenomenului cultural românesc, indiferent de spaţiul de desfăşurare.

Nevoii de lărgire a orizontului de cultură generală, şi în special a orizontului  cultural muzical, îi vine în întâmpinare activitatea culturală „Întâlniri cu principalele curente ale civilizaţiei muzicale europene”,  susţinută de prof. dr. Dan Anghelescu. Activitatea va include audiții, dar şi o succintă incursiune in istoria muzicii (renaşterea, clasicismul, romantismul şi postromantismul.

Tradiţional şi modern în sintaxa limbii române, activitate metodică şi ştiinţifică susţinută de lect. univ. dr. Camelia Zăbavă (Universitatea din Craiova) răspunde schimbărilor intervenite în modalitatea de abordare a sintaxei limbii române, în proiectarea activităţii didactice şi în abordarea metodologică a demersului inovativ în  învăţământul românesc. Activitatea este centrată pe ideea de cunoaştere şi de aprofundare a noilor norme stabilite de Academia Română în ceea ce priveşte sintaxa limbii române. Necesitatea unor noi abordări educaţionale, în ultimii ani, s-a impus ca o prioritate, determinată şi de dimensiunea creativităţii în actul didactic, fapt ce a dus la conceperea unor modalităţi de formare continuă, flexibile, care să satisfacă nevoile de dezvoltare profesională şi individuală.

Activitățile  se vor desfășura în perioada 28 – 29  martie 2015. Cei interesați vor confirma prezenţa până cel târziu 25 martie 2015, ora 16.00.

http://www.ccdgorj.ro/wp-content/uploads/2015/01/OFERTA-CCD-2014-2015-site.pdf

Marinela Pirvulescu

Director CCD Gorj,