Lansare Oferta de formare

Casa Corpului Didactic si Inspectoratul Scolar Judetean Gorj au lansat ieri Oferta de formare continua si perfectionare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar gorjean, pentru anul scolar 2012-2013.

Actiunea a avut loc la Colegiul Economic Virgil Madgearu din Targu-Jiu, in prezenta inspectorului scolar general adjunct Marius Badea, a directorului Casei Corpului Didactic Ileana Mitelea, a inspectorului scolar compartimentul perfectionare si a intregii echipe a Casei Corpului Didactic(CCD). Cu aceasta ocazie s-a desfasurat si consfatuirea anuala a responsabililor cu dezvoltarea profesionala din unitatile scolare. Ordinea de zi a intalnirii de lucru a constat in: prezentarea raportului de activitate al CCD Gorj pe anul scolar 2011-2012; metodologii din Legea Educatiei Nationale care vizeaza domeniul formare continua si perfectionare a cadrelor didactice; lansarea Ofertei de formare continua si perfectionare a cadrelor didactice. Oferta a fost elaborata in urma unei diagnoze interne si externe privind nevoia de formare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar gorjean.
Actiunea s-a dovedit a fi utila participantilor avand in vedere schimbarile prevazute in noile metodologii elaborate de MECTS care reglementeaza activitatea de perfectionare a cadrelor didactice.

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj